Home VUSURVEY Contact

VUSURVEY is een eenvoudig te hanteren programma om enquêtes te maken en af te nemen, zowel lokaal als via internet. De data die je krijgt door het invullen van de enquête kun je ook direct in VUSURVEY bekijken en analyseren. Je kunt de data als een bestand opslaan en bewaren.
Binnen de school zijn er waardevolle toepassingen voor dit programma.
Ten eerste in de lagere klassen als een begin van het onderwerp statistiek met eigen gemaakte data. Allerlei statistische concepten dienen zich bij het analyseren van de data van een enquête automatisch aan. Uit onderzoek blijkt dat eigen data erg stimulerend werkt. Leerlingen kunnen klassikaal of zelfstandig werken met eigen enquêtes of door de docent ontworpen enquêtes. Ervaringen met een klas leerlingen van 12 tot 13 jaar oud waren zeer positief.
Ten tweede in de hogere leerjaren bij werkstukken. Leerlingen kunnen zelf een enquête opzetten bij een vak als bijvoorbeeld biologie, deze enquête zelf binnen VUSURVEY ontwerpen, uitvoeren en de data analyseren.
Het kan nu allemaal binnen één omgeving zonder het vervelende en tijdrovende inkloppen van data.
Het is goed te kunnen ervaren wat er bij het maken en afnemen van enquêtes komt kijken, om zo een kritische houding te ontwikkelen.
Statistiek als een maatschappelijk belangrijk vak kan zo volop aandacht krijgen.

VUSURVEY kent drie rubrieken: Ontwerp, Afname en analyse en Enquête op het web.

Overzicht VUSURVEY


DOWNLOADS
VUSURVEY               Help VUSURVEY eBook