Home DATASETS DATABASES Contact

DATABASES en andere BRONNEN

Laatste update 12 april 2019

Hieronder staan sites waar je datasets kunt vinden.
De datasets hebben vaak het txt, csv of een ander format.
Je kunt de sets downloaden en het format omzetten naar het vustat-format
Instructie voor omzetten vind je in een pdf: Instructie omzetten datasetsOur World in Data   
Een recente site met als motto Our world is changing: Explore the ongoing history of human civilization at the broadest level, through research and data visualization.
De site telt veel rubrieken die informatie bieden, ook in de vorm van (interactieve) diagrammen. Heel fraai is de optie dat je met een klik een afbeelding kunt downloaden. De bijhorende en andere datasets kun je heel makkelijk downloaden. De datasets hebben vrijwel alle het csv-format.
Our World in Data - Site


DASL    Data and Story Library
De site biedt vanoudsher een groot aantal gevarieerde datasets.
Een aantal van deze datasets is omgezet naar vustat-format met de originele engelstalige informatie.
De DASL-site is geheel herzien en weer beschikbaar.
Voor de beschikbare datasets in vustat-format: Datasets
DASL - site


OzDASL    Australasian Data and Story Library
Een flink aantal datasets is vertaald en omgezet naar vustat-format.
Voor de engelstalige beschrijvingen van de datasets: Stories
Voor de nederlandstalige datasets in vustat-format: Datasets
OzDASL - site


JSE Data Archive    Journal of Statistics Education
Archief van engelstalige datasets voor het onderwijs.
JSE - site


Quantitative Environmental Learning Project    
Onderwijskundig project (Amerikaans) met veel materiaal. Engelstalig.
Interessante site met ook diverse links.
QELP - site


Projekt Muffins     
Medien- und Freizeitgestaltung für interessanten Stochastikunterricht - Statistik mit komplexen Datensätzen
Onderwijskundig project van universiteit Kassel(Duitsland). De basis is een enquête gehouden onder ongeveer 540 scholieren over hun invulling van vrije tijd en gebruik van media. De site is niet meer toegankelijk.
De nederlandstalige datasets zijn wel beschikbaar, zie menu Datasets #22.Data Zoo    
Beetje rommelige site waar aardig materiaal te vinden is
Data Zoo - site


UCI    Universiteit van Californië-Irvine
Groot aantal datasets uit verschillende interesse gebieden
UCI - site


Census at School    
Census op School is een internationaal project om leerlingen en hun docenten te betrekken bij leeractiviteiten die zowel interessant zijn voor leerlingen als de vooruitgang van statistisch denken bevorderen.
Deelnemende studenten vullen een vragenlijst in die verschillende soorten data opleveren, geschikt voor analyse en die interessante onderzoeksvragen oproepen.
Hieronder sites van enkele deelnemende landen, waarop datasets en andere info te vinden is. Vooral de site van het United Kingdom biedt interessant en uitstekend verzorgd materiaal.
In de deelnemende landen krijgt statistiek al op de basisschool aandacht. Je moet dus zoeken bij de hogere leerjaren of bij Secondary Education
site USA     site UK     site Ierland     site Canada     site Nieuw Zeeland

Voor de beschikbare datasets in vustat-format: Datasets


The Math Forum: Data sets
Grote bibliotheek van de NCTM, de Amerikaanse vereniging van wiskundeleraren.
Deze bibliotheek linkt 140 sites, een enkele is hiervoor ook al opgenomen.
Aan het eind van de lijst kun je de bibliotheek op een trefwoord doorzoeken.
Op de Math Forum site is ook nog ander lesmateriaal te vinden.
Math forum - site
Bronnen met veel data     


Centraal Bureau voor Statistiek (NL)

Statistics Belgium

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De rubriek Kennis en uitleg is interessant en biedt veel data.
Zie ook menu Datasets #31 voor een vijftal sets.

United Nations Statistical Databases
Databank van de Verenigde Naties. Data zijn vrij toegankelijk.
Bevat ook een leerprojekt voor leerlingen.

World population
Continue aanpassing van data, live.

Consortium of European Social Science Data Archives

National Archive of Criminal Justice Data
Zeer grote data base met misdaad statistieken, voornamelijk U.S.

wordt vervolgd