Home VUSTAT VUSTATapps Lesmateriaal Datasite VUGRAF Contact

Begin 2019 is deze site herzien. De nadruk ligt vooral op materiaal voor statistiek.
Van het statistiekprogramma van VUSOFT bestaan twee versies.

VUSTAT is de veel gebruikte windowsversie die je lokaal op een pc en in een schoolnetwerk kunt gebruiken. Overigens is deze versie met een kleine ingreep ook geschikt voor gebruik op een Mac.

VUSTATapps is een geheel nieuwe webversie geschikt voor pc's, tablets en smartphones op (bijna) alle besturingssystemen. Er is dezelfde aandacht voor data analyse als in de windowsversie, daarnaast zijn er veel apps met simulaties voor statistische inferentie.

Het beschikbare lesmateriaal kun je naast elke methode inzetten.
Een database met een grote variatie aan datasets en interessante sites met data, is een bron van inspiratie.
In het onderwijs is in toenemende mate aandacht voor digitale leeromgevingen. Ons programma Digiboek (in België eerder bekend als Startgids) biedt vele mogelijkheden voor docenten en studenten. Enkele kant-en-klare digiboeken kun je lokaal of op het web gebruiken.

Al het materiaal is vrij beschikbaar voor niet-commercieel gebruik, te downloaden dan wel te openen.

VUsoftware op een Mac?  Download de instructie pdf


Laatste update 12 april 2019