Home VUSTAT VUSURVEY VUGRAF Digiboeken Diversen Applets Contact

De in België bekende programma's VUGRAF en VUSTAT zijn vernieuwd.
Bovendien is er ook nieuw digitaal materiaal.

VUSTAT heeft er veel nieuwe modules bij gekregen.
Met diverse simulaties van steekproeven kun je concepten zoals de steekproevenverdeling eenvoudig duidelijk maken. Statistische inferentie maakt zo een geheel nieuwe benadering zonder kanstheorie mogelijk.

Nieuw zijn ook de statistiek apps, ze werken op pc maar ook op tablets en smartphones. Veel functionaliteiten van vustat is nu beschikbaar op de website www.vusoft.eu/apps Geschikt voor een eerste kennismaking zijn de app Steekproeven verdeling en de apps Data-Analyse en Verdelingen.

Een geheel nieuw programma is VUSURVEY. Daarmee kunnen leerlingen enquêtes maken en afnemen, lokaal of via internet. In dezelfde omgeving kunnen ze de data presenteren en analyseren. Geschikt voor verzamelen van data ten behoeve van eigen statistisch onderzoek.

In het onderwijs is in toenemende mate aandacht voor digitale leeromgevingen. Ons programma Digiboek (in België eerder bekend als Startgids) biedt vele mogelijkheden voor docenten en studenten. Enkele kant-en-klare digiboeken kun je downloaden.

Bijna al het materiaal is vrij beschikbaar voor niet commercieel gebruik.
Enkele programma's zijn nog beta-versies met een ruime tijdlimiet.

Voorwaarden voor gebruik           VUsoftware op een Mac?  Download de instructie pdf

Laatste update 4 oktober 2015