Home VUSTAT VUSTATapps Lesmateriaal Datasite VUGRAF Contact

VUGRAF bestaat uit meerdere programma's die je kunt inzetten bij de visualisatie en exploratie van wiskundige concepten. Er zijn tal van mogelijkheden om het programma aan het wiskundige niveau van je leerlingen aan te passen. Er is een uitgebreide HELP.

Grafieken tekenen
Een krachtige grafiek plotter. Het invoeren van voorschriften zowel van functies als krommen is intuïtief. Met woordvariabelen en ook parameters in de gebruikelijke notaties.

Voorschriften zoeken
Een module om je kennis van grafiek en voorschrift te testen.
Rechte, Parabool, Groeigrafiek en Goniografiek zijn modules om bekende wiskundige concepten te leren.

Analyse
Een rubriek met een achttal geavanceerde modules over differentiaal- en integraalrekening, webgrafieken, rijen en reeksen.

Extra Opties
Hier vind je bijzondere onderwerpen: Taylor- veeltermen, Lineair programmeren, Functies van twee variabelen, Financiele algebra en Complexe functies.

Overzicht VUGRAF


DOWNLOADS
VUGRAF               Help VUGRAF eBook               Voorbeeld Digiboek VUGRAF