Home VUSTAT VUSTATapps Lesmateriaal Datasite VUGRAF Contact

VUSTAT bestaat uit meerdere programma's die je kunt inzetten bij de visualisatie en exploratie van statistische en kansconcepten. Er zijn tal van mogelijkheden om VUSTAT aan het wiskundige niveau van je leerlingen aan te passen.
VUSTATplus heeft dezelfde basis als VUSTAT met daarnaast gevanceerde opties in Data analyse en een extra rubriek.

Data analyse en Dataplot zijn uitgebreide maar toegankelijke omgevingen waarin je data kunt analyseren en representaties van data kunt maken. Het splitsen van data op een kenmerk (groeperen), dat zoveel informatie uit data oplevert, gaat heel eenvoudig.
Data maken In deze rubriek vind je enkele modules alsmede een programma om enquêtes te maken, af te nemen zowel lokaal als via internet.
Het gebruik van zelf gemaakte data stimuleert leerlingen enorm.
Kansrekenen Hier vind je interactieve kansverdelingen, combinatoriek, matrices en meer.
Kruistabellen en Bomen heeft verschillende onderdelen die de kansrekening ondersteunen maar ook onderdelen die inzicht geven in en informatie over kruistabellen.
Simulaties en Toegepaste simulaties worden steeds belangrijker in de statistiek en dus ook in het onderwijs. In deze rubrieken leg je verbanden tussen statistiek en kansrekening.
Steekproeven is een nieuwe rubriek waarin door knappe simulaties de rol van het toeval zichtbaar en duidelijk wordt. De steekproevenverdeling komt dynamisch tot stand.
De student ziet wat er gebeurt en krijgt inzicht in statistische inferentie, een materie die eertijds vaak duister bleef.
Hypothese toetsen Hier tref je, naast de klassieke toetsen, nieuwe zogenaamde niet-parametrische toetsen aan waarmee het concept inferentie gaat leven.
Economische toepassingen Extra rubriek in VUSTATplus bedoeld voor hbo en eerste jaren universiteit. Zie verder het overzicht van VUSTATplus hieronder.

Programma's die nuttig kunnen zijn bij statistisch onderzoek zijn o.a. VUSURVEY, een programma voor het maken en afnemen van enquêtes. DENKWERK, een programma om mindmaps te maken. Sites met informatie en downloads krijg je met de volgende links: VUsurvey         Denkwerk

OVERZICHTEN
Overzicht VUSTAT voor windows      Overzicht VUSTATplus voor windows


DOWNLOADS
VUSTAT          VUSTATplus         Help VUSTAT eBook         Voorbeeld Digiboek VUSTAT