Home VUSTAT VUSTATapps Lesmateriaal Datasite VUGRAF ContactVeel belangrijke modules van de windowsversie van vustat, zoals steekproevenverdeling en data-analyse zijn omgezet naar apps. VUSTAT apps kun je ook gebruiken op Google chromebooks en apple ipad. Er zijn vijf rubrieken

Analyse Een rubriek met vier apps waarin je data kunt analyseren en representaties van data kunt maken. De app Data analyse opent met een voorbeeldbestand waarin alle typen variabelen voorkomen. Het groeperen van data op een kenmerk gaat heel eenvoudig.
Er zijn veel voorbeeld datasets beschikbaar. Daarnaast kan ook via het menu Bestand > Openen data worden ingelezen.
  -Importeer lokale json. JSON is het bestandsformaat voor de apps. Lokale datasets kunnen direct worden ingeladen. Zie hiervoor de bijlage.
  -Importeer lokale tekstbestanden. Op deze manier kunnen Excel bestanden en tekstbestanden worden ingelezen. Zie hiervoor de bijlage.
  -Datasets uit Google Drive geeft toegang tot datasets op een account van de gebruiker

De app Verdelingen kent tien kansverdelingen, alle met grafiek en handige afleesopties.

Steekproeven In deze rubriek staat een aantal apps waarin door simulatie steekproeven-verdelingen worden gemaakt. De student ziet de wortel-n wet gestalte krijgen en verwerft inzicht in statistische inferentie, een materie die eertijds vaak duister bleef.
Van belang voor het doen van statistisch verantwoorde uitspraken over een steekproefresultaat.

Resampling Deze rubriek bouwt in feite verder op de vorige.
Resampling is een vrij recent statistisch concept. Resampling biedt een alternatief voor het traditionele schatten en toetsen. Resampling heeft als voordeel dat het minder een beroep doet op de formele wiskunde en kansrekening, minder eisen stelt aan verdeling van de populatie, en toegankelijker is voor studenten. Resampling is mogelijk geworden door de moderne snelle computers met grote rekenkracht.

Diversen
Deze rubriek biedt de mogelijkheid enkele bijzondere onderwerpen in statistiek en kansrekening te belichten.
Heel interessant is om met de app "Wet van de grote en kleine aantallen" een set geboortecijfers te onderzoeken.

Educatief materiaal
Zie hiervoor op deze site bij de pagina Lesmateriaal.

Help Bij alle apps is help beschikbaar via de menu-knop . In dat menu staan ook vaak opties om andere datasets te openen of te bewaren op jouw google drive

Open VUSTATapps
De VUStat apps open je vanaf de site www.vustat.eu
De apps zijn vrij voor niet-commercieel gebruik. Het zijn beta-versies, we stellen daarom je opmerkingen of suggesties erg op prijs.

DOWNLOADS    Json-files maken